หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมุลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้ 5,900,000.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีราคากลาง 5,700,000.- บาท
   
เอกสารแนบ : 
09-10-2018-CQDjz5eTue111431.pdf  
   
วันที่ : 
9/10/2561  เวลา : 11:14:31 am
ผู้ประกาศ :