หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
   
เอกสารแนบ : 
18-09-2018-YzJsPy3Tue102756.pdf  
   
วันที่ : 
18/09/2561  เวลา : 10:27:56 am
ผู้ประกาศ :