หัวข้อ :  
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก รับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจเข้าเรียนในศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2561 สามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลตำบลช้างเผือก ใบสมัครแนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
5/09/2561  เวลา : 02:40:29 pm
ผู้ประกาศ :