หัวข้อ :  
ร่างประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลฯ
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช้างเผือก นำไปทิ้งยังสถานที่รับกำจัดขยะ โดยวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่้อทำการเผยแพร่พร้อมรับฟังคำวิจารณ์ ในระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2561 (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
21-08-2018-fvJNWoDTue42759.pdf  
   
วันที่ : 
21/08/2561  เวลา : 04:27:59 pm
ผู้ประกาศ :