หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,003,000.- บาท (หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
21-08-2018-ObnzhvVTue112842.pdf  
   
วันที่ : 
21/08/2561  เวลา : 11:28:42 am
ผู้ประกาศ :