หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัด จากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลฯ
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-08-2018-ZT841QCMon35456.pdf  
   
วันที่ : 
20/08/2561  เวลา : 03:54:56 pm
ผู้ประกาศ :