หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61080017012 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนศูนย์โทรคมนาคม หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณโครงการ 1,003,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน) รายละเอียอแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
08-08-2018-3ipIi6UWed31129.pdf  
   
วันที่ : 
8/08/2561  เวลา : 03:11:29 pm
ผู้ประกาศ :