หัวข้อ :  
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
   
รายละเอียด : 
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก
   
เอกสารแนบ : 
07-08-2018-NjnkkXiTue21150.pdf  
   
วันที่ : 
7/08/2561  เวลา : 02:11:50 pm
ผู้ประกาศ :