หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก P61060028210
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61060028210 โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณโครงการ 1,575,000.00 บาท (หนึ่งลานห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียอแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
26-06-2018-QET3LM4Tue111845.pdf  
   
วันที่ : 
26/06/2561  เวลา : 11:18:45 am
ผู้ประกาศ :