หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,760,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-06-2018-cOhLxuVWed105555.pdf  
   
วันที่ : 
20/06/2561  เวลา : 10:55:55 am
ผู้ประกาศ :