หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61060021582 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61060021582 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอนุสาวรีย์สิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณโครการ 2,760,000.00 บาท รายละเอียอแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-06-2018-ykhtMVrWed104748.pdf  
   
วันที่ : 
20/06/2561  เวลา : 10:47:48 am
ผู้ประกาศ :