หัวข้อ :  
เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดอบรมโครงการให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
   
รายละเอียด : 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลช้างเผือก จะได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
15-06-2018-EsU7WmFFri94738.pdf  
   
วันที่ : 
15/06/2561  เวลา : 09:45:23 am
ผู้ประกาศ :