หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ซอย 1 หมูู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพรั้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,750,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
08-05-2018-i7tTwjSTue40214.pdf  
   
วันที่ : 
8/05/2561  เวลา : 04:02:14 pm
ผู้ประกาศ :