หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากวงเวียนจนถึงลำห้วยช่างเคี่ยน) หมู่ท
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากวงเวียนจนถึงลำห้วยช่างเคี่ยน) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
   
เอกสารแนบ : 
30-04-2018-sKkiBsNMon101851.pdf  
   
วันที่ : 
30/04/2561  เวลา : 10:18:51 am
ผู้ประกาศ :