หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61040031071 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปร
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61040031071 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ขัวมุง (เริ่มจากวงเวียนจนถึงลำห้วยช่างเคี่ยน) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณโครงการ 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
30-04-2018-ZKvkKYRMon95658.pdf  
   
วันที่ : 
30/04/2561  เวลา : 09:56:58 am
ผู้ประกาศ :