หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยแม่ขัวมุงถึงหลังโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ต
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างรางตัวยูในลำห้วยแม่ขัวมุงถึงหลังโรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 3,150,000.- บาท รายละเอียดแนบท้ายนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
04-04-2018-qJhiLk4Wed93809.pdf  
   
วันที่ : 
4/04/2561  เวลา : 09:38:09 am
ผู้ประกาศ :