หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขใจ หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,350,000.00 บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
20-03-2018-XPJnzDiTue11053.pdf  
   
วันที่ : 
20/03/2561  เวลา : 01:10:53 pm
ผู้ประกาศ :