หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์) จำนวน 1 แห่ง เพื่อจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาล
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงขอเชิญผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์) ที่ตรงตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก ตามรายละเอีดยแนบท้าย (เอกสานแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
19-03-2018-El2SSgBMon12134.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2561  เวลา : 01:21:34 pm
ผู้ประกาศ :