หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณซอยเชื่อมถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 2 ม.3 ต
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณซอยเชื่อมถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้ืงไว้ 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
13-03-2018-AOyI1XkTue12619.pdf  
   
วันที่ : 
13/03/2561  เวลา : 01:26:19 pm
ผู้ประกาศ :