หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
   
รายละเอียด : 
ขอแจ้งประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
08-03-2018-hoYXcZaThu42148.pdf  
   
วันที่ : 
8/03/2561  เวลา : 04:21:48 pm
ผู้ประกาศ :