หัวข้อ :  
ขอเชิญนำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลงทะเบียนการทำหมีนถาวร ตามโครงการณรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
   
รายละเอียด : 
ขอเชิญนำสุนัขและแมว มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลงทะเบียนการทำหมีนถาวร ตามโครงการณรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
22-02-2018-gJOjqTPThu40600.pdf  
   
วันที่ : 
22/02/2561  เวลา : 04:03:50 pm
ผู้ประกาศ :