หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการติดสินกิจกรรมประกวดคำขวัญ (MOTTO) และผลการตัดสินกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอแจ้งผลการติดสินกิจกรรมประกวดคำขวัญ (MOTTO) และผลการตัดสินกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
16-02-2018-NAEF9rUFri31137.pdf  
   
วันที่ : 
16/02/2561  เวลา : 03:11:37 pm
ผู้ประกาศ :