หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 5 ต.ช้างเผือก
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ซอย 5 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 635,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
14-02-2018-kIe7vqmWed32422.pdf  
   
วันที่ : 
14/02/2561  เวลา : 03:24:22 pm
ผู้ประกาศ :