หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
   
รายละเอียด : 
ตามประกาศ เทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดใหญ่) จำนวน 1 คัน และ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
13-02-2018-5RS560RTue34656.pdf  
   
วันที่ : 
13/02/2561  เวลา : 03:46:56 pm
ผู้ประกาศ :