หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61010053094 โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลู
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P61010053094 โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์) จำนวน 1 แห่ง เพื่อจัดตั้งเป็นสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก งบประมาณโครงการ 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
12-02-2018-kVlqPCWMon23959.pdf  
   
วันที่ : 
12/02/2561  เวลา : 02:39:59 pm
ผู้ประกาศ :