หัวข้อ :  
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการ 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 51 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2561 (ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด) รายละเอียดแนบท้าย (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
02-02-2018-KXwRNKfFri33336.pdf  
   
วันที่ : 
2/02/2561  เวลา : 03:33:36 pm
ผู้ประกาศ :