หัวข้อ :  
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประเภทการประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
16-01-2018-ozt1ESrTue22303.pdf  
   
วันที่ : 
16/01/2561  เวลา : 02:23:03 pm
ผู้ประกาศ :