หัวข้อ :  
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก จึงกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ไว้ดังต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
10-01-2018-bC59UHDWed103723.pdf  
   
วันที่ : 
10/01/2561  เวลา : 10:37:23 am
ผู้ประกาศ :