หัวข้อ :  
เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ท่านไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
04-01-2018-qdHld8bThu24158.pdf  
   
วันที่ : 
4/01/2561  เวลา : 02:41:58 pm
ผู้ประกาศ :