หัวข้อ :  
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม ?ชาวเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม ?ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam?
   
รายละเอียด : 
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม ?ชาวเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม ?ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam? โดยใช้เส้นทางวิ่งรอบคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ? 8 ธันวาคมนี้ เพื่อสนับสนุนและระดมทุนร่วมบริจาคในนามชาวเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 11 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ ?ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล? ซึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลที่จะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ แม้การวิ่งครั้งนี้ไม่ผ่านเชียงใหม่ แต่ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน จะได้มีส่วนร่วมวิ่งคู่ขนาดไปกับตูน Bodyslam นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จะได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ไปร่วมดูแล ในวันที่ 15-20 ธันวาคม ที่จังหวัดลำปาง เบื้องต้นจะนำเงินที่ได้รับบริจาคมอบให้กับโครงการฯ ในนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จังหวัดลำปางเมื่อคณะวิ่งผ่าน หรือที่ แม่สายในวันสิ้นสุดโครงการ ด้าน นายแพทย์ธรณี กายี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า กิจกรรมชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam นั้น เป็นกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล โดยไม่มีค่าลงทะเบียน แต่เป็นการ่วมบริจาค ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ เวลาโดยประมาณ 06.00 น. ? 10.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ การวิ่งจะแบ่ง 2 แบบ 1) Mini Marathon (มินิ มาราธอน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะเริ่มต้นวิ่งที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วิ่งไปทางประตูช้างเผือก เลี้ยวซ้ายเลียบคูเมืองด้านใน กลับตัวที่หน้าวัดปันเสา วิ่งตามคูเมืองด่านนอกผ่าน 4 แจ่ง แล้ววนเข้าประตูช้างเผือก ผ่านโรงเรียนยุพราชฯ เข้าเส้นชัย ณ สุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2) Fun run (ฟันรัน) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งจะเริ่มต้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วิ่งไปทางประตูช้างเผือก เลี้ยวซ้ายเลียบคูเมืองด้านใน กลับตัวที่หน้าวัดปันเสา วนออกคูเมืองด้านนอก เลี้ยวขวามาทางประตูช้างเผือก แล้วกลับมาเข้าเส้นชัย ณ จุดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทั้งนี้ จะจัดให้มีช่องทางการลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมบริจาคทั้งระบบ Online ที่เว็บไซต์ http://www.nkp-hospital.go.th/kao ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคมนี้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งและร่วมบริจาคที่เข้าเส้นชัย 4,000 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ได้รับอนุญาตจากโครงการก้าว ในส่วนผู้ที่ไม่ได้วิ่งหรือไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันงานได้ ไม่จำกัดจำนวน ภายในงานยังจะมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ การรณรงค์ออกกำลังกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เป็นต้น โดยจะดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงพลังชาวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนและร่วมบริจาคโครงการฯ รวมทั้ง ยังเป็นการปลุกกระแสให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลัง เพื่อสุขภาพอีกทางหนึ่ง *************************************** นางธัญวกาญจน์ คำมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลช้างเผือก รายงานข่าว
   
เอกสารแนบ : 
28-11-2017-wDXd27PTue35942.pdf  
   
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 03:59:42 pm
ผู้ประกาศ :