หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
   
รายละเอียด : 
ด้วยเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
   
เอกสารแนบ : 
31-10-2017-pqbzgjOTue22906.pdf  
   
วันที่ : 
31/10/2560  เวลา : 02:29:06 pm
ผู้ประกาศ :