หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
   
รายละเอียด : 
ด้วยเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
   
เอกสารแนบ : 
18-10-2017-lwZArOtWed111434.pdf  
   
วันที่ : 
18/10/2560  เวลา : 11:14:34 am
ผู้ประกาศ :