หัวข้อ :  
ประกาศเทศบาลตำบลลช้างเผือก เรื่อง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558
   
รายละเอียด : 
เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2558 ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะช่วยลดปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (เอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
17-02-2015-qiKISyWTue102938.jpg  
   
วันที่ : 
17/02/2558  เวลา : 10:29:38 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์