ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2562   ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2564
รายการคะแนน
น้อย1 [1.61 %]
น้อยที่สุด1 [1.61 %]
ปานกลาง2 [3.23 %]
มาก12 [19.35 %]
มากที่สุด44 [70.97 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด62

  • น้อย  = 1 คะแนน 1.61%
  • น้อยที่สุด  = 1 คะแนน 1.61%
  • ปานกลาง  = 2 คะแนน 3.23%
  • มาก  = 12 คะแนน 19.35%
  • มากที่สุด  = 44 คะแนน 70.97%