ผลการแสดงความเห็นในหัวข้อ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2562   ถึงวันที่ 5 ก.ค. 2565
รายการคะแนน
น้อย1 [1.43 %]
น้อยที่สุด2 [2.86 %]
ปานกลาง2 [2.86 %]
มาก13 [18.57 %]
มากที่สุด50 [71.43 %]
จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด70

  • น้อย  = 1 คะแนน 1.43%
  • น้อยที่สุด  = 2 คะแนน 2.86%
  • ปานกลาง  = 2 คะแนน 2.86%
  • มาก  = 13 คะแนน 18.57%
  • มากที่สุด  = 50 คะแนน 71.43%