แจ้งรับบริการผ่านทาง E-mail ได้สะดวก โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ที่ Saraban@Changpeuk.go.th 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่


      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานในระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา ภายในพิพิธภัณฑ์ ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองหลวงแห่งล้านนา ตั้งแต่ประวัติอาณาจักรล้านนา สภาพทางธรณีวิทยา และชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ และชาวลัวะชนเผ่าดั้งเดิมของภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังจัดแสดงการกอบกู้เอกราชจากพม่า และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม ด้านเศรษฐกิจการค้า ระยะแรกระหว่าง พ.ศ.2399 ? 2463 และระหว่าง พ.ศ.2467 ? 2482 เมื่อรถไฟมาถึง รวมถึงเรื่องการดำรงชีวิต และพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์กับต่างชาติ วิวัตนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปะในประเทศไทยเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะ พื้นเมือง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคาร เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๖ ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้รับการซ่อมแซมและต่อเติม ตัวอาคารให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวร ให้มีเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคอย่างแท้จริง และสามารถอำนวยประโยชน์ อย่างกว้างขวาง ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม


 
18 มกราคม 2562
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
4,326
เดือนที่แล้ว
4,362
ปีนี้
24,471
ปีที่แล้ว
44,075
ทั้งหมด
172,059
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 35 121 4,326 4,362 24,471 44,075 172,059 18.207.240.77