ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
3,038
เดือนที่แล้ว
3,354
ปีนี้
31,613
ปีที่แล้ว
27,861
ทั้งหมด
59,474
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166นางศุกฤดี ดวงตุ้ย
กำนันตำบลช้างเผือกนายวิฑูรย์ ถาลอยเลิศสกุล
สารวัตรกำนันตำบลช้างเผือกนายวิชิต โสภา
สารวัตรกำนันตำบลช้างเผือกนางฐานิดา ปานเจริญ
แพทย์ประจำตำบลช้างเผือกนายบุญธรรม ชัยชาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1นางบัวบาน เตจ๊ะวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1นายสกุล คำตั๋น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1นางศรีสมร อุฎฐานชีวิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2นางโสรญา ไชยวงศ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2นางเสาวลักษณ์ ขยัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3นายวิสัน พุ่มคล้าย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 3นายพงศธร ขยัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3นายเปา แซ่เฒ่า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4นายประดิษฐ์ แซ่ลี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4นายกิตติศักดิ์ ยั่งยืนกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4นางจันทร์ฟอง ไชยเจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5นายถนัด ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ 5นายทองคำ ฟองสมุทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5นายพงศ์เทพ แซ่เฒ่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ