ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย

ข้อมูลน้อนหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
109
เดือนที่แล้ว
2,669
ปีนี้
19,399
ปีที่แล้ว
27,861
ทั้งหมด
47,260
ไอพี ของคุณ
75.101.173.236







นางศุกฤดี ดวงตุ้ย
กำนันตำบลช้างเผือก



นายวิฑูรย์ ถาลอยเลิศสกุล
สารวัตรกำนันตำบลช้างเผือก



นายวิชิต โสภา
สารวัตรกำนันตำบลช้างเผือก



นางฐานิดา ปานเจริญ
แพทย์ประจำตำบลช้างเผือก



นายบุญธรรม ชัยชาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1



นางบัวบาน เตจ๊ะวงค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1



นายสกุล คำตั๋น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1



นางศรีสมร อุฎฐานชีวิน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2



นางโสรญา ไชยวงศ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2



นางเสาวลักษณ์ ขยัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3



นายวิสัน พุ่มคล้าย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 3



นายพงศธร ขยัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3



นายเปา แซ่เฒ่า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4



นายประดิษฐ์ แซ่ลี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4



นายกิตติศักดิ์ ยั่งยืนกุล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4



นางจันทร์ฟอง ไชยเจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5



นายถนัด ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ 5



นายทองคำ ฟองสมุทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5



นายพงศ์เทพ แซ่เฒ่า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ