ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


3
ประชาสัมพันธ์การติดต่อสอบถามข้อมูล รวมถึงการแจ้งชำระภาษี ผ่านช่องทาง LINE ID,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

กองคลัง กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

28 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง งดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร ยกเว้นแจ้งเกิดและแจ้งตาย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 เมษายน 2564

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 มีนาคม 2564

คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 มีนาคม 2564

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
25 มีนาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และสามารถยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อได้ ภายใน 17 มีนาคมนี้ ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
12 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

เชืญนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขบ้า และลงทะเบียนการทำหมันถาวร ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
26 มกราคม 2564

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 ธันวาคม 2563

การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (3,000.- บาท),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 ธันวาคม 2563

ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (97 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,643
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,566
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
115,079
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 3 64 1,643 2,423 11,566 40,945 115,079 3.235.176.80