ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


3
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3

20 กันยายน 2564

การลดขยะด้วยหลัก 7R,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
15 กันยายน 2564

การรณรงค์งดใช้กล่องโฟม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
15 กันยายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
13 กันยายน 2564

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยจากเทศบาลตำบลช้างเผือก ไม่ต้องมารายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ และไม่ต้องยืนยันบัญชี,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
08 กันยายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ของเทศบาลตำบลช้างเผือก #รอบที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน สแกน QR Code หรือคลิกลิ้งค์ แล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน  

และหากท่านได้ลงทะเบียนและมีหลักเกณฑ์ตามประกาศ #รอบที่ 1 แต่ไม่พบข้อมูล โปรดติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 053-217923 ตอ่ 20, 48 หรือ 065-6416738 และ 086-4316499  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

กำหนดฉีดวัคซีน ประมาณเดือนตุลาคม โดยจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลา ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ

07 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 และ 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
03 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลช้างเผือกเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
02 กันยายน 2564

การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
01 กันยายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
01 กันยายน 2564

เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไป,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไป

27 สิงหาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3

23 สิงหาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3

06 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
06 กรกฎาคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 8  (117 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,438
ปีนี้
28,581
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
132,094
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 57 107 107 4,438 28,581 40,945 132,094 44.192.26.60