ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยวิธีการเข้าบัญชีธนาคารหรือมอบอำนาจเข้าบัญชีธนาคารทุกท่าน

ฝากประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยวิธีการเข้าบัญชีธนาคารหรือมอบอำนาจเข้าบัญชีธนาคารทุกท่าน

เนื่องจากมีผู้สูงอายุหลายท่าน ได้โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งเดินทางเข้ามาด้วยตนเอง เพื่อสอบถามเทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องการแสดงตนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานเบี้ยยังชีพของแต่ละเทศบาล สามารถให้ผู้สูงอายุแสดงตนด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือตรวจสอบสถานะทางสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลช้างเผือกขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของเทศบาลตำบลช้างเผือกนั้น ได้ทำการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยวิธีการ ดังนี้.-
1. กรณีรับเงินสดแสดงตนด้วยตัวเองทุกเดือน เมื่อมารับเงินสด
2. กรณีมอบอำนาจรับเงินสด โดยให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองสถานะการมีชีวิตอยู่ทุกครั้ง เมื่อมารับเงินสด
3. กรณีรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ กับทะเบียนราษฎร์
4. กรณีรับมอบอำนาจผ่านบัญชีธนาคาร ได้ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ กับทะเบียนราษฎร์ เช่นกัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลช้างเผือก มีความประสงค์ให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพและผู้พิการ ได้ยืนยันตัวตนด้วยตนเอง กรณีดังต่อไปนี้.-
1. ต้องการยกเลิกการรับเบี้ยยังชีพ
2. ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพให้แก่กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ
3. ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือเปลี่ยนแปลงจากธนาคารอื่นๆ เป็นธนาคารกรุงไทย
4. ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจรับเงินแทน

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมนำเอกสาร มาติตต่อภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าท่านประสงค์รับเบี้ยยังชีพด้วยวิธีการเดิม (บัญชีธนาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจเดิม) หากมีการเปลี่ยนแปลง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลช้างเผือก จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 
13 กันยายน 2562
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
1,579
เดือนที่แล้ว
4,698
ปีนี้
21,095
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
124,608
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 60 172 1,579 4,698 21,095 40,945 124,608 3.239.4.127