ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


1
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศ ให้กับบรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปีระกา พ.ศ. 2548 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
16 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จัดตั้งสโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
14 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
19 สิงหาคม 2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก  โดยแบบสอบถามไม่ต้องระบุชื่อ ไม่ระบุตัวตน ใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่เกิน 5 นาที โดยกดลิ้งค์นี้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อกรอกแบบสอบถามได้เลยค่ะ  https://docs.google.com/.../177RwD_OPq-5pWwAZTD.../edit

21 มิถุนายน 2565

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ 26 มิถุนายน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดดเป็นกรรมสิทธิ์ ครั้งที่ 2 ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
17 มิถุนายน 2565

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

23 พฤษภาคม 2565

เชิญชวนประชาชนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ตอบแบบสอบถาม แจ้งปัญหา ความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้มีการพัฒนาหรือแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ตอบแบบสอบถาม แจ้งปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้มีการพัฒนาหรือแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช้างเผือกต่อไป

 

แบบสอบถามไม่ต้องระบุชื่อ ไม่ระบุตัวตน ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามไม่เกิน 5 นาที

 

สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพเพื่อกรอกแบบสอบถามได้เลยค่ะ

 

17 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี!! ระหว่างวันที่ 14 - 28 มีนาคม 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 053-217923 ต่อ 20

07 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
03 มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง แจ้งการถึงเกณฑ์เข้าเรียนในระดับปฐมวัยและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กอายุ 2-3 ปี เข้าเรียนศูนย์เด็กฯ ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
09 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
31 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (117 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,438
ปีนี้
28,581
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
132,094
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 57 107 107 4,438 28,581 40,945 132,094 44.192.26.60