ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
ลำดับรายการวันที่
21การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร1 ก.พ. 2562
22การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ1 ก.พ. 2562
23การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ก.พ. 2562
24การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ1 ก.พ. 2562
25การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป1 ก.พ. 2562
26การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล1 ก.พ. 2562
27การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ1 ก.พ. 2562
28การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป1 ก.พ. 2562
29การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล1 ก.พ. 2562
30การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร1 ก.พ. 2562
31การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น1 ก.พ. 2562
32การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน1 ก.พ. 2562
33การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์1 ก.พ. 2562
34การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม1 ก.พ. 2562
35การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.พ. 2562
36การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม1 ก.พ. 2562
37การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่1 ก.พ. 2562
38การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น1 ก.พ. 2562
39การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ก.พ. 2562
40การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 25511 ก.พ. 2562

|<<<123456.....  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
4,306
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
37,857
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,425
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 28 149 4,306 4,930 37,857 34,707 100,425 3.92.28.52