ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม

นายสุบรรณ์ ฟองศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 15
นางวารีญา แสนศรี ธมิกานนท์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 43


นางปภัสสร ชัยนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 30
นางสาวจุไรภรณ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 27

นายอดิเทพ รัตนอุดมวรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 31
นางสาวจีรพันธ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 29

นางกนกอร ไชยศร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 21
นายกรวิทย์ รักษาสัตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 24

นายพิเชษฐ ไชยแป้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 053-217923 ต่อ 17

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
164
เดือนที่แล้ว
4,438
ปีนี้
28,638
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
132,151
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 1 57 164 4,438 28,638 40,945 132,151 44.192.26.60