ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์นายสุบรรณ์ ฟองศรี
ปลัดเทศบาล
นางวารีญา แสนศรี ธมิกานนท์
รองปลัดเทศบาล


นางปภัสสร ชัยนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวจุไรภรณ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายอดิเทพ รัตนอุดมวรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจีรพันธ์ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางกนกอร ไชยศร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายกรวิทย์ รักษาสัตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิเชษฐ ไชยแป้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
179
เดือนนี้
4,219
เดือนที่แล้ว
4,018
ปีนี้
32,840
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
95,408
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 8 179 4,219 4,018 32,840 34,707 95,408 3.238.204.31