ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


9
ทต.ช้างเผือก เดินหน้าเต็มกำลัง อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ป้องกันCOVID-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
20 มีนาคม 2563

ทำความสะอาด-ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วันที่ 19-20 มี.ค.2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

#ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด นายกคเชนนำทีมทำความสะอาด-ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมทีมปฏิบัติการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ได้ออกทำความสะอาดตามและพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ดังต่อไปนี้

- ห้างสรรพสินค้าเมญ่า
- สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์
- สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก
- ตลาดหน้าวัดช่างเคี่ยน
- กาดหน้า มช.
- กาดมาลินพลาซ่า
- กาดรินคำ
- โครงการ The Wall
- ร้านลาบนัว

20 มีนาคม 2563

โครงการ รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เทศบาลตำบลช้างเผือก นำโดยนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และนางศุกฤดี ดวงตุ้ย กำนันตำบลช้างเผือกสอดรับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่สำคัญในพื้นที่ เช่น วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็ดยอด ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลช้างเผือก เจ็ดยอดพลาซ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังนำรถฉีดน้ำออกพ่นน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและ ฉีดพ่นทำความสะอาดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิค-19 อีกด้วย

18 มีนาคม 2563

 อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลช้างเผือก

12 มีนาคม 2563

 การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (ฝั่งเจ็ดยอด),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พูดคุยและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ กับประชาชน ในโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 2,3,5 ,ชุมชนเจ็ดยอด 1-3, ชุมชนข่วงสิงห์ ,ชุมชนโชตนาฑัตพร, ชุมชนสนสวยสามัคคี ณ ลานอเนกประสงค์หนาเทศบาลตำบลช้างเผือก

12 มีนาคม 2563

 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาคมชุมชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พูดคุยและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ กับประชาชน ในโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ของหมู่ที่ 1 และชุมชนช่างเคี่ยน 1-4 ณ ศาลาสุสานช่างเคี่ยน

11 มีนาคม 2563

 กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองPM2.5 ประจำปี2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.15 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลช้างเผือก “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” โดยมีนายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธี และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดถนน และการเดินขบวนรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

01 มีนาคม 2563

 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลำเหมือง คูคลอง ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลช้างเผือก นักเรียนจากรร.วัดเจ็ดยอด รร.วัดช่างเคี่ยน และตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลำเหมือง คูคลอง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเฝ้าระวังน้ำทิ้งน้ำเสียจากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2563 ณ บริเวณพื้นที่รางน้ำสาธารณะ ชุมชนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก

28 กุมภาพันธ์ 2563

 การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนตำบลช้างเผือก ปีงบประมาณ 2563 ในกิจกรรม x-ray กลุ่มเสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากรถ x-ray เคลื่อนที่ รพ.นครพิงค์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

25 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมกับผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับกิจกรรมกับผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน

25 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีสมโภชรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ มณฑลพิธีลานครูบาเจ้าศรีวิชัย หน้าวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ 2563

 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชน ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาของประชาชนจากชุมชนต่างๆ 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ทั้งการแข่งเปตอง กีฬาพื้นบ้าน และกีฬามหาสนุก ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ็ดยอด

22 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ็ดยอด ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาประเภทลู่และประเภทลาน การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการ

21 กุมภาพันธ์ 2563

 เข้าตรวจดูพื้นที่ความเสียหายของร้านข้าวซอยลำดวน สาขา 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจดูพื้นที่ความเสียหายของร้านข้าวซอยลำดวน สาขา 2 บริเวณริมถนนสายเชียงใหม่- ลำปาง ต.ช้างเผือก หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อเวลา 01.10 น. ที่ผ่านมา

20 กุมภาพันธ์ 2563

|<<<.....5678910111213.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9 / 17  (248 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,148
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
114,661
ไอพี ของคุณ
3.236.234.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 50 65 1,225 2,423 11,148 40,945 114,661 3.236.234.223