ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


7
ผู้สูงวัย ทต.ช้างเผือก รับมือไข้เลือดออก ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงอย่างง่ายเพื่อใช้ในครัวเรือน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
21 กรกฎาคม 2563 นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้สูงอายุจาก #ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก ในกิจกรรมสอนทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงอย่างง่ายใช้ในครัวเรือน เพื่อป้องกันไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง รวมไปถึงแจกต้นกล้าตะไคร้หอมและสมุนไพรอื่นๆให้ผู้สูงวัยได้นำไปปลูกที่บ้าน โดยได้รับเกียรติจากคุณพรรณี พรหมวิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร
21 กรกฎาคม 2563

นายกคเชน ร่วมลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในเขตเทศบาลฯ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

16 กรกฎาคม 2563 นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบอุปกรณ์ป้องกันและกำจัดยุงให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากคริสตจักรธารน้ำทิพย์ และทีม อสม. เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดยุง และลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ตามกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

16 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย ทต.ช้างเผือก เปิดอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
14 กรกฎาคม 2563 #ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก กลับมาเปิดเรียนอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานสถานการณ์โควิด โดยมีนายกคเชน เจียกขจร นายก ทต.ช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้สูงวัย และคุณหมอจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด นำทีมวิทยากรสอนผู้สูงวัยบริหารร่างกายและสมอง รวมไปถึงสอนวิธีนวดตามจุดต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
14 กรกฎาคม 2563

มอบถุงยังชีพ 500 ชุดช่วยเหลือประชาชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
6 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ อบจ.เชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลช้างเผือก
06 กรกฎาคม 2563

ทต.ช้างเผือก ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
นายกคเชน นำทีมพนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลและ อสม.ถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ให้แก่วัดในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง วัดข่วงสิงห์ และวัดช่างเคี่ยน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่สืบไป
03 กรกฎาคม 2563

นายกคเชนร่วมปลูกผักในโครงการ “ปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร” ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลัก “บวร” ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงาน และมีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ณ ลานบริเวณประตูโขง วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนให้วัดมีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างของชุมชนในการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในยุคโควิด19 โดยสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์ และคนในหมู่บ้านต่อไป
30 มิถุนายน 2563

นายกคเชนร่วมงานประชุมผู้ปกครองฯ พร้อมเปิดศูนย์เด็กเล็ก 1 ก.ค.นี้ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
26 มิถุนายน 2563 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองในงานประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์เด็กเล็ก 1 ก.ค.นี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และสำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆก่อนเปิดเทอม โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ร่วมให้ความรู้และอธิบายวิธีรับมือและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 สำหรับบุตรหลาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง
26 มิถุนายน 2563

นายกคเชนร่วมพิธีสักการะบวงสรวงคุ้มสิงห์ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีสักการะบวงสรวงคุ้มสิงห์ ประจำปี 2563 บริเวณสี่แยกข่วงสิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่สิงสถิตเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ และได้รับการขึ้นทะเบียนต่อกรมศิลปากรเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2478
17 มิถุนายน 2563

นายกคเชนร่วมพิธีทำบุญถวายเครื่องสักการะเจ้าปู่คำแสน (ป้อปู่เก๊าบะขาม),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญถวายเครื่องสักการะเจ้าปู่คำแสน (ป้อปู่เก๊าบะขาม) เจ้าปู่สิงห์ทอง เจ้าปู่ปราบอินตา เจ้าน้องกุมาร และเทพทุกองค์ ประจำปี 2563
16 มิถุนายน 2563

ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ฝ่ายปกครอง และกลุ่มช้างเผือกคุณธรรม ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค จากส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย (สมพล-เรณู เกยุราพันธุ์) เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครดับไฟป่า ณ ขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก และดอยปุย ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่

23 พฤษภาคม 2563

มอบถุงยังชีพ 400 ชุด บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

18 พ.ค. 2563 เวลา 16.00 น. นายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ อบจ.เชียงใหม่ และภาคเอกชน ร่วมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 จำนวน 400 ชุด ตามโครงการ "รับอาหารฟรีครับ" ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลช้างเผือก

#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
#ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด

18 พฤษภาคม 2563

เริ่มแล้ววันนี้ ! นายกคเชน เชิญชวนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด ลงทะเบียนรับเงิน 1000 บาท,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ทต.ช้างเผือกเปิดให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 1000 บาทวันนี้วันแรก ตามจุดลงทะเบียน 4 จุด รอบเขตเทศบาลฯ โดยมีนายกคเชน นายกเทศมนตรี และรองบุญธรรม รองนายกเทศบาลฯ ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับประชาชนด้วยตนเอง

ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน อย่าลืมเช็คคุณสมบัติของท่าน เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วมาลงทะเบียนได้เลย

ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
- หมู่ที่ 1 ลงทะเบียน ณ สุสานช่างเคี่ยน
- หมู่ที่ 2 ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล
- หมู่ที่ 3 ลงทะเบียน ณ สุสานข่วงสิงห์
- หมู่ที่ 5 ลงทะเบียน ณ บริเวณหลังคอนโดโมด้า (Moda Condo)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเม้นท์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม
053 -217-923 ต่อ 19

#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
#ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด

12 พฤษภาคม 2563

ร่วมแรงร่วมใจ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงเเก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปญฺโญ

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายก คเชน เจียกขจร นายก ทต.ช้างเผือก นำทีมพนักงานทต.ช้างเผือก และ อบจ. เชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบให้แก่ประชาชนที่มารับถุงยังชีพกว่า 1000 คน

#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
#ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด

02 พฤษภาคม 2563

นายกคเชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากเทศบาล ฯ และเชิญชวนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด ลงทะเบียนตามจุดที่กำหนด ถึง 15 พ.ค.นี้,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

หลังจากวานนี้ ทต.ช้างเผือกเปิดให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากเทศบาลฯ วันนี้นายกคเชนพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เริ่มลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียน เพื่อรวบรวมข้อมูลพิจารณาคุณสมบัติต่อไป

สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด ทางเทศบาลขอเชิญชวนลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ โดยเช็คคุณสมบัติของท่าน เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วมาลงทะเบียนได้เลย ตั้งแต่วันนี้ -15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
- หมู่ที่ 1 ลงทะเบียน ณ สุสานช่างเคี่ยน
- หมู่ที่ 2 ลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล
- หมู่ที่ 3 ลงทะเบียน ณ สุสานข่วงสิงห์
- หมู่ที่ 5 ลงทะเบียน ณ บริเวณหลังคอนโดโมด้า (Moda Condo)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเม้นท์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม
053 -217-923 ต่อ 19

#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
#ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด

01 พฤษภาคม 2563

นายกคเชน ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ เพื่อชี้แจงและแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ประชุมเตรียมความพร้อม
#เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

นายกคเชน ร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ เพื่อชี้แจงและแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการในอนาคต

โดยท่านนายกได้มอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเฟสชีลด์ ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้แก่ผู้ร่วมประชุม

การประชุมจัดขึ้นที่บริเวณหน้าเทศบาลฯ โดยจนท.จัดที่นั่งให้ทุกท่านนั่งห่างกัน 1-2 เมตร มีการวัดไข้และใช้เจลล้างมือกับทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม

#ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด

30 เมษายน 2563

|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 17  (248 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,225
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,148
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
114,661
ไอพี ของคุณ
3.236.234.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 50 65 1,225 2,423 11,148 40,945 114,661 3.236.234.223