ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


6
นายกคเชนเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 4 เน้นกิจกรรมสร้างเสริมความสุข เพื่อผู้สูงวัยหัวใจยังหนุ่ม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 4 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และทีมวิทยากรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณจินตนา กาทองทุ่ง ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ”ผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม” ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก
ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – กรกฎาคม พ.ศ. 2564
25 พฤศจิกายน 2563

นายกคเชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทีมหมอครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนในชุมชนเจ็ดยอด พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
27 ตุลาคม 2563

นายกคเชน ลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลา 04.00น. นายกคเชน เจียกขจร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกและฝ่ายปกครอง นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการกำจัดวัชพืชและเศษขยะที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด และสะพาน เพื่อเปิดทางระบายปริมาณน้ำจากฝนตกหนัก ที่ประตูระบายน้ำช่างเคี่ยน ประตูระบายน้ำสี่แยกไฟแดงเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ลำเหมืองศูนย์โทรคมนาคมซอย 1 ประตูระบายน้ำหน้าวัดเจ็ดยอด และบริเวณประตูโขง โดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว เตรียมสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป
24 ตุลาคม 2563

รองผู้ว่าฯศรัณยู ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา 3 ตุลาคม 2563 โดยมีรองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานและคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ กล่าวต้อนรับ
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลช้างเผือก วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และห้างสรรพสินค้าเมญ่า เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีพระสงฆ์จำนวน 149 รูป จาก 10 วัด และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้าเมญ่าฯ ข่วงรินคำ, วัดเจ็ดยอด (เส้นทางสายโพธิ์) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
03 ตุลาคม 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

29 กันยายน 2563

มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก สนับสนุนให้เด็กไทยฟันแข็งแรง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
23 กันยายน 2563 นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันให้น้องๆโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก และฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเกิดฟันผุในเด็ก
23 กันยายน 2563

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรและร่วมพูดคุย ในงานสัมมนาการกระจายอำนาจและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรและร่วมพูดคุย ในงานสัมมนาการกระจายอำนาจและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยมี นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วม และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ได้มาพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

21 กันยายน 2563

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัย จากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงวัยกว่า 200 คน ที่จบการศึกษาจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ได้มาร่วมแสดงความยินดีพบปะพูดคุยกับผู้สูงวัย และนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานในพิธี ร่วมถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงวัยทุกท่าน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก
01 กันยายน 2563

รียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

26 สิงหาคม 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ‘วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก’,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อสม. และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ‘วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก’ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยนายกคเชนพร้อมผู้ร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อมอบความห่วงใยและความปรารถนาดีให้ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมอบเตียงลม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากร้านยุทธนาฮาร์ดแวร์ ต้นกล้าสมุนไพร สนับสนุนโดยฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก และอุปกรณ์อื่น เช่น เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ในชีวิตประจำวัน
12 สิงหาคม 2563

ส.ส.ทัศนีย์และนายกคเชนมอบดอกมะลิวันแม่ให้ผู้สูงวัยจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย ทต.ช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 และนายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนมอบพวงมาลัยดอกมะลิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความปรารถนาดีให้แก่ผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าเทศบาลฯ
11 สิงหาคม 2563

นายกคเชนนำทีมกองช่างขุดลอกท่อ เพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
นายกคเชน พร้อมทีมงานกองช่างลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดสิ่งสกปรกและขยะที่อุดตัน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการะบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนัก และลดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณสามแยกหน้าบ้านกำนันสามารถ เลียบคลอง17L หน้าหมู่บ้านเจ็ดริน และบริเวณหลังสุสานช่างเคี่ยน
05 สิงหาคม 2563

ผู้สูงวัย ทต.ช้างเผือก ร่วมโครงการค้นหาตาต้อกระจก ต้อเนื้อ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
ผู้สูงวัยจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย ทต.ช้างเผือก และผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน จาก รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ร่วมโครงการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน ตรวจสุขภาพภาพตา คัดกรองตาต้อกระจก ต้อเนื้อ และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยมีนายกคเชน เจียกขจร ร่วมพูดคุยและอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงวัย ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก
04 สิงหาคม 2563

นายกคเชน ตรวจเช็คสภาพประตูระบายน้ำ พร้อมรับมือฝนตกหนักจากพายุดีเปรสชัน ซินลากู,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
นายกคเชน นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่างตรวจเช็คสภาพการทำงานของประตูระบายน้ำในเขต ทต.ช้างเผือก โดยกำจัดวัชพืชและเศษขยะที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด และสะพาน เพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากฝนตกหนัก ที่ประตูระบายน้ำช่างเคี่ยน ประตูระบายน้ำสี่แยกไฟแดงเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ลำเหมืองศูนย์โทรคมนาคมซอย 1 ประตูระบายน้ำหน้าวัดเจ็ดยอด และบริเวณประตูโขง
03 สิงหาคม 2563

|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 101 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38