ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


5
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
??‍♂️เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกครั้งแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก จากการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในวันนี้ 7 พฤษภาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกครั้งแรก ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายมงคล พิทักษ์ เป็นประธานสภาฯ นายสกุล คำตั๋น เป็นรองประธานสภาฯ และตามมติที่ประชุมคัดเลือกนางสาวสุมาลี ชื่นชอบ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ทั้งนี้ นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ลงนามแต่งตั้ง นายบุญธรรม ศรีคำมูลนายอรุณ ศรีวิชัย ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ และนายวิฑูรย์ คาลอยเลิศสกุล เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
07 พฤษภาคม 2564

ทต.ช้างเผือก ขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
6 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อกำจัดขยะต่างๆ เศษกิ่งไม้ใบไม้ที่อุดตัน เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำระบายช้าและน้ำท่วมขังเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
06 พฤษภาคม 2564

ทีมหมอครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนชุมชนช่างเคี่ยน 3,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกฯ และทีมหมอครอบครัว นำโดย ผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และ อสม.ตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพ และสร้างความอุ่นใจให้ผู้ป่วย ตามนโยบาย ‘คนช้างเผือกทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน’ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
05 พฤษภาคม 2564

นายกคเชนพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
2 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 21.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูลและนายอรุณ ศรีวิชัย รองนายก ฯ สมาชิกสภาเขต 1-2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่แก้ปัญหาท่อระบายน้ำระบายได้ช้า หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยมีสาเหตุจากขยะอุดตันที่ไหลมามารวมกันที่ประตูระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม โดยได้เคลียร์ขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆ และดินโคลน เพื่อเปิดทางให้น้ำระบายออกไปได้อย่างรวดเร็ว
02 พฤษภาคม 2564

ลงพื้นที่วัดช่างเคี่ยน  หาสาเหตุพื้นวิหารทรุดตัว พร้อมวางแผนแนวทางแก้ไข,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
30 เมษายน 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมนายบุญธรรม ศรีคำมูล นายอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรี และนายช่างจากกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุและตรวจสอบความเสียหาย หลังจากเกิดเหตุการณ์พื้นวิหารวัดช่างเคี่ยนทรุดตัวลง โดยมีพระครูสมุห์จตุทิพย์ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน ร่วมให้ข้อมูล เพื่อหาแนวทางซ่อมแซมและแก้ไขต่อไป
30 เมษายน 2564

นายคเชน เจียกขจรพร้อมด้วยทีมบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก นำเครื่องไหว้สักการะ และพวงมาลัย เข้ากราบสักการะพระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช  พระเจ้าทันใจ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เวลา 09.00 น.วันที่ 28 เมษายน 2564 นายคเชน เจียกขจรพร้อมด้วยทีมบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก นำเครื่องไหว้สักการะ และพวงมาลัย เข้ากราบสักการะพระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช พระเจ้าทันใจ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา พร้อมเชิญผู้อำนวยการทุกกองเข้าร่วมประชุม เพื่อพูดคุยถึงนโยบายการทำงานที่ได้ประกาศไว้ในการหาเสียง โดยจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกให้ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไป
28 เมษายน 2564

แจกทุกที่ แจกด้วยใจ ส่งให้ทุกครัวเรือน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด อสม.ตำบลช้างเผือก และฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมกำชับประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างทางสังคม ทางเทศบาลฯ ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน อสม. และฝ่ายปกครอง ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ สู้กับเชื้อโรค สู้กับอากาศที่ร้อนจัด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องชุมชนของเราให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด วิกฤติรอบที่ 3 นี้ #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน อีกครั้ง
25 เมษายน 2564

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
28 มีนาคม 2564

พนักงานเทศบาลฯ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคมนี้,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
พนักงานเทศบาลฯ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคมนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันออกรณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. พร้อมทั้งแจกหนังสือคู่มือสำหรับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง โดยคาดว่าจะแจกคู่มือจนครบทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกภายในสัปดาห์นี้
15 มีนาคม 2564

ผู้สูงวัยร่วมโครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ  พร้อมอัปเดตความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สูงวัยจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุชุมชน ปี 2564 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลช้างเผือก นำโดย ผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และได้รับเกียรติจากเภสัชกร มโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย ในหัวข้อเรื่องอาหารและยาในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน
09 มีนาคม 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.2564 (วันที่สี่),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.2564 (วันที่สี่) มีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ท่าน แบ่งเป็น - ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน - สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จำนวน 0 ท่าน เขตที่ 2 จำนวน 0 ท่าน ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.

11 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี2564 วันที่ 9 ก.พ.2564 (วันที่สอง),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
มีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ท่าน แบ่งเป็น
- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 0 ท่าน
- สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขตเลือกตั้ง
เขตที่ 1 จำนวน 0 ท่าน
เขตที่ 2 จำนวน 1 ท่าน
ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.
09 กุมภาพันธ์ 2564

กองสวัสดิการสังคมพาผู้สูงวัยร่วมกิจกรรมวารีบำบัดกับโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สูงวัยจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “กิจกรรมวารีบำบัดกับโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย จากนั้นได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวารีบำบัดที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ตามโครงการพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
09 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี2564 วันที่ 8 ก.พ.2564 (วันแรก),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกและนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก วันแรก (8 กุมภาพันธ์ 2564)  นางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ประธานกรรมการฯ นายสุชาติ พรหมขัติแก้ว และ นายสุพจน์ สุรีติ๊บ  กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมด้วย นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 21 ท่าน แบ่งเป็น
- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน
- สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขตเลือกตั้ง
เขตที่ 1 จำนวน 14 ท่าน
เขตที่ 2 จำนวน 6 ท่าน
ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นเอกสารสมัครได้จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.
08 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลฯเริ่มกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่  พร้อมแนะนำประชาชนเช็คสถานการณ์ฝุ่นแต่ละวัน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 มกราคม 2564 นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2564 ในกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะออกฉีดพ่นละอองน้ำตามชุมชนต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 และแนะนำประชาชน เช็คสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน ผ่านทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=2 และสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 หากพบว่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
29 มกราคม 2564

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,643
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,566
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
115,079
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 6 64 1,643 2,423 11,566 40,945 115,079 3.235.176.80