ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
4
แจกทุกที่ แจกด้วยใจ ส่งให้ทุกครัวเรือน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด อสม.ตำบลช้างเผือก และฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมกำชับประชาชนให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างทางสังคม ทางเทศบาลฯ ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน อสม. และฝ่ายปกครอง ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ สู้กับเชื้อโรค สู้กับอากาศที่ร้อนจัด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องชุมชนของเราให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด วิกฤติรอบที่ 3 นี้ #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน อีกครั้ง
25 เมษายน 2564

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลช้างเผือก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
28 มีนาคม 2564

พนักงานเทศบาลฯ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคมนี้,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
พนักงานเทศบาลฯ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคมนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันออกรณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. พร้อมทั้งแจกหนังสือคู่มือสำหรับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนถึงวันเลือกตั้งจริง โดยคาดว่าจะแจกคู่มือจนครบทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือกภายในสัปดาห์นี้
15 มีนาคม 2564

ผู้สูงวัยร่วมโครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ  พร้อมอัปเดตความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สูงวัยจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุชุมชน ปี 2564 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลช้างเผือก นำโดย ผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด และได้รับเกียรติจากเภสัชกร มโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย ในหัวข้อเรื่องอาหารและยาในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน
09 มีนาคม 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.2564 (วันที่สี่),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.2564 (วันที่สี่) มีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ท่าน แบ่งเป็น - ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน - สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จำนวน 0 ท่าน เขตที่ 2 จำนวน 0 ท่าน ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.

11 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี2564 วันที่ 9 ก.พ.2564 (วันที่สอง),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
มีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ท่าน แบ่งเป็น
- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 0 ท่าน
- สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขตเลือกตั้ง
เขตที่ 1 จำนวน 0 ท่าน
เขตที่ 2 จำนวน 1 ท่าน
ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.
09 กุมภาพันธ์ 2564

กองสวัสดิการสังคมพาผู้สูงวัยร่วมกิจกรรมวารีบำบัดกับโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สูงวัยจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “กิจกรรมวารีบำบัดกับโรคอุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.จินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย จากนั้นได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวารีบำบัดที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ตามโครงการพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
09 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลช้างเผือก ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี2564 วันที่ 8 ก.พ.2564 (วันแรก),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกและนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก วันแรก (8 กุมภาพันธ์ 2564)  นางจินตนา จันทร์ธีระวงศ์ ประธานกรรมการฯ นายสุชาติ พรหมขัติแก้ว และ นายสุพจน์ สุรีติ๊บ  กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมด้วย นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างเผือก ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 21 ท่าน แบ่งเป็น
- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน
- สมาชิกสภาเทศบาล 2 เขตเลือกตั้ง
เขตที่ 1 จำนวน 14 ท่าน
เขตที่ 2 จำนวน 6 ท่าน
ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นเอกสารสมัครได้จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น.
08 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลฯเริ่มกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่  พร้อมแนะนำประชาชนเช็คสถานการณ์ฝุ่นแต่ละวัน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
29 มกราคม 2564 นายสุบรรณ์ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2564 ในกิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะออกฉีดพ่นละอองน้ำตามชุมชนต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 และแนะนำประชาชน เช็คสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน ผ่านทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=2 และสวมหน้ากากอนามัยแบบ N95 หากพบว่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
29 มกราคม 2564

นายกคเชนเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย รุ่นที่ 4 เน้นกิจกรรมสร้างเสริมความสุข เพื่อผู้สูงวัยหัวใจยังหนุ่ม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลช้างเผือก รุ่นที่ 4 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และทีมวิทยากรจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณจินตนา กาทองทุ่ง ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ”ผู้สูงวัยห่างไกลสมองเสื่อม” ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก
ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – กรกฎาคม พ.ศ. 2564
25 พฤศจิกายน 2563

นายกคเชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทีมหมอครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนในชุมชนเจ็ดยอด พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
27 ตุลาคม 2563

นายกคเชน ลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เมื่อเวลา 04.00น. นายกคเชน เจียกขจร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างเผือกและฝ่ายปกครอง นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ทำการกำจัดวัชพืชและเศษขยะที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด และสะพาน เพื่อเปิดทางระบายปริมาณน้ำจากฝนตกหนัก ที่ประตูระบายน้ำช่างเคี่ยน ประตูระบายน้ำสี่แยกไฟแดงเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน ลำเหมืองศูนย์โทรคมนาคมซอย 1 ประตูระบายน้ำหน้าวัดเจ็ดยอด และบริเวณประตูโขง โดยขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว เตรียมสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป
24 ตุลาคม 2563

รองผู้ว่าฯศรัณยู ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา 3 ตุลาคม 2563 โดยมีรองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานและคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ กล่าวต้อนรับ
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลช้างเผือก วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และห้างสรรพสินค้าเมญ่า เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีพระสงฆ์จำนวน 149 รูป จาก 10 วัด และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้าเมญ่าฯ ข่วงรินคำ, วัดเจ็ดยอด (เส้นทางสายโพธิ์) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
03 ตุลาคม 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

29 กันยายน 2563

มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก สนับสนุนให้เด็กไทยฟันแข็งแรง,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
 
23 กันยายน 2563 นายกคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันให้น้องๆโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2563 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลช้างเผือก ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก และฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเกิดฟันผุในเด็ก
23 กันยายน 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 16  (228 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
4,306
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
37,857
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,425
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 31 149 4,306 4,930 37,857 34,707 100,425 3.92.28.52