ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


3
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

 

10 สิงหาคม 2564

นายกเชนร่วมเตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน พร้อมจัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีนัด 5-6 ส.,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมเตรียมความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดศูนย์ประชุมนานาชาติ แยกหนองฮ่อ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก
โดยนายกเชน ได้เพิ่มจำนวนรถรับ-ส่งประชาชนที่มีนัด จากปกติที่มีการรับ-ส่งในทุกสัปดาห์อยู่แล้ว เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีมากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำประชาชนที่ได้รับข้อความนัดจากเทศบาล เตรียมตัวให้พร้อม โดยพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำเยอะๆ ก่อนฉีดวัคซีน
????ประชาชนที่มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 5-6 ส.ค.นี้ สามารถขึ้นรถรับ-ส่งได้ที่ จุดรับ 2 จุด ได้แก่ 1.โดมหน้าเทศบาลฯ 2.สุสานช่างเคี่ยน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
04 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
????สภาเทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติ 5.55 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่
--วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยญัตติที่สำคัญและเร่งด่วน คือการขอรับความเห็นชอบในการจ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ชิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อบริการประชาชนฟรี โดยมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 12 เสียง เป็นเอกฉันท์ และจะได้นำเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้เล็งเห็นปัญหาทั้งด้านดำเนินชีวิตประจำวัน ปัญหาด้านปากท้องของประชาชน และความวิตกกังวลในสถานการณ์โควิด-19 ????โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก ???? จึงต้องการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อบริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างเร็วที่สุดและทั่วถึงมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติได้ต่อไป
สำหรับความคืบหน้าในการขออนุมัติและการได้รับจัดสรรวัคซีน เทศบาลตำบลช้างเผือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
23 กรกฎาคม 2564

นายกเชน-รองบุญธรรม ดูแลงานตัดต้นไม้ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี ส.ท.เขต 1 (ช่างเคี่ยน) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ ซึ่งเติบโตบดบังไฟส่องสว่าง และอาจหักโค่นจนเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน บริเวณถนนแม่ขัวมุง และถนนค่ายลูกเสือ หมู่บ้านช่างเคี่ยน
22 กรกฎาคม 2564

ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโควิดดอนจั่น พร้อมมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เดินทางไปมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด 24 ชม.
15 กรกฎาคม 2564

นายกเชนนำจนท.เคลียร์ขยะ- ขุดลอกท่อ เตรียมพร้อมระบายน้ำเมื่อฝนตกหนัก ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ขุดลอกท่อระบายน้ำตามจุดต่างๆ ในหลายชุมชน กำจัดขยะเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่มักลอยตามน้ำมาอุดตันท่อ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำระบายช้าและน้ำท่วมขังเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
14 กรกฎาคม 2564

ทต.ช้างเผือก รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1000  ขวดจากคณะผู้บริหารบริษัท ใหม่ เรสสิเด๊นซ์ จำกัด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนเทศบาลฯ รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากคุณนิกร ทั่งทอง ผู้บริหารบริษัท ใหม่ เรสสิเด๊นซ์ จำกัด จำนวน 1,000 ขวด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลช้างเผือกขอขอบคุณ คุณนิกร ทั่งทอง และผู้บริหารบริษัท ใหม่ เรสสิเด๊นซ์ ที่มีความห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยเทศบาลตำบลช้างเผือกจะนำเจลแอลกอฮอล์ไปใช้การป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในทุกๆชุมชนต่อไป
07 กรกฎาคม 2564

พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองน้องๆศูนย์เด็ก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าชุด+อุปกรณ์การเรียน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 2 และ 5 กรกฏาคม 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมพูดคุยพบปะผู้ปกครองนักเรียน ( กลุ่มA และกลุ่ม B ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหลังจากเปิดภาคเรียน
05 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลช้างเผือกได้ริเริ่มการก่อตั้งสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินจากภาระอื่นๆ และเพื่อลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ โดยสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลตำบลช้างเผือกตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 99/28 โครงการเดอะกรีนเนอรี่ แลนด์มาร์ค หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก (ใกล้วัดเจ็ดยอด) ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8086135, 98.9700294 เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00 – 16.00 น.) หยุดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท
01 กรกฎาคม 2564

ส.ส.ทัศนีย์ -นายกเชน ร่วมมอบข้าวกล่อง/ถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านเจ็ดยอดสู้ภัยโควิด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ส.ท.เขต 2 ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยความร่วมมือของกระทรวงพัฒนาสังคม พอช. เครือข่ายบ้านมั่นคงต.ช้างเผือก สภาองค์กรชุมชนเทศบาล ต.ช้างเผือก และทต.ช้างเผือก #ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
29 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก
22 มิถุนายน 2564

กาดนัดช่างเคี่ยน พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง เย็นวันนี้ พร้อมคุมเข้มผู้ซื้อและผู้ขาย ตามมาตรการป้องกันโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 21 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ส.ท.เขต 1 (ช่างเคี่ยน) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมวางมาตรการจัดระเบียบการค้าขายในกาดนัดช่างเคี่ยน ดังนี้ -ให้ผู้มีใบอนุญาตสามารถขายได้เท่านั้น -ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ -แนะนำเพิ่มช่องทางการชำระเงินเป็นแบบ E-Payment เพื่อลดการสัมผัส -จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จ -มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกราย หากพบผู้ค้าหรือผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายหรือหยุดและไปพบแพทย์ทันที
21 มิถุนายน 2564

นายกเชน รองบุญธรรม ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ส.ท.เขต 1 ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ สุสานช่างเคี่ยน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยความร่วมมือของกระทรวงพัฒนาสังคม พอช. เครือข่ายบ้านมั่นคงต.ช้างเผือก สภาองค์กรชุมชนเทศบาล ต.ช้างเผือก และทต.ช้างเผือก
16 มิถุนายน 2564

ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ถ.เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน พร้อมหาวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 15 มิ.ย.2564 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียซึ่งส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณแผงลอย ถ.เจ็ดยอด – ช่างเคี่ยน โดยมีการสำรวจเส้นทางน้ำเสีย เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และจะมีการเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาตามหลักการสุขาภิบาลอาหารต่อไป
15 มิถุนายน 2564

นายกเชนตรวจความเรียบร้อยโรงรับจำนำ ก่อนเปิดใช้บริการ 1 ก.ค. นี้,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 11 มิ.ย.2564 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดและรองปลัดเทศบาลผอ.กองทุกกอง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก ทั้งตัวอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการ 1 กรกฎาคมนี้
14 มิถุนายน 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,643
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
11,566
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
115,079
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 6 64 1,643 2,423 11,566 40,945 115,079 3.235.176.80