ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
2
ทต.ช้างเผือก รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1000  ขวดจากคณะผู้บริหารบริษัท ใหม่ เรสสิเด๊นซ์ จำกัด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นตัวแทนเทศบาลฯ รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากคุณนิกร ทั่งทอง ผู้บริหารบริษัท ใหม่ เรสสิเด๊นซ์ จำกัด จำนวน 1,000 ขวด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลช้างเผือกขอขอบคุณ คุณนิกร ทั่งทอง และผู้บริหารบริษัท ใหม่ เรสสิเด๊นซ์ ที่มีความห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยเทศบาลตำบลช้างเผือกจะนำเจลแอลกอฮอล์ไปใช้การป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในทุกๆชุมชนต่อไป
07 กรกฎาคม 2564

พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองน้องๆศูนย์เด็ก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าชุด+อุปกรณ์การเรียน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 2 และ 5 กรกฏาคม 2564 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมพูดคุยพบปะผู้ปกครองนักเรียน ( กลุ่มA และกลุ่ม B ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายหลังจากเปิดภาคเรียน
05 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.09 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลช้างเผือกได้ริเริ่มการก่อตั้งสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินจากภาระอื่นๆ และเพื่อลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ โดยสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลตำบลช้างเผือกตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 99/28 โครงการเดอะกรีนเนอรี่ แลนด์มาร์ค หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก (ใกล้วัดเจ็ดยอด) ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8086135, 98.9700294 เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 8.00 – 16.00 น.) หยุดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท
01 กรกฎาคม 2564

ส.ส.ทัศนีย์ -นายกเชน ร่วมมอบข้าวกล่อง/ถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านเจ็ดยอดสู้ภัยโควิด,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ส.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 1 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ส.ท.เขต 2 ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวกล่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ เทศบาลตำบลช้างเผือก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยความร่วมมือของกระทรวงพัฒนาสังคม พอช. เครือข่ายบ้านมั่นคงต.ช้างเผือก สภาองค์กรชุมชนเทศบาล ต.ช้างเผือก และทต.ช้างเผือก #ช้างเผือกร่วมใจสู้ภัยโควิด #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน
29 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล พิทักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก
22 มิถุนายน 2564

กาดนัดช่างเคี่ยน พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง เย็นวันนี้ พร้อมคุมเข้มผู้ซื้อและผู้ขาย ตามมาตรการป้องกันโควิด-19,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 21 มิ.ย.2564 เวลา 14.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ส.ท.เขต 1 (ช่างเคี่ยน) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักปลัด ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมวางมาตรการจัดระเบียบการค้าขายในกาดนัดช่างเคี่ยน ดังนี้ -ให้ผู้มีใบอนุญาตสามารถขายได้เท่านั้น -ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างทำความสะอาดมือบ่อยๆ -แนะนำเพิ่มช่องทางการชำระเงินเป็นแบบ E-Payment เพื่อลดการสัมผัส -จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จ -มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกราย หากพบผู้ค้าหรือผู้ปฏิบัติงานมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดขายหรือหยุดและไปพบแพทย์ทันที
21 มิถุนายน 2564

นายกเชน รองบุญธรรม ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ส.ท.เขต 1 ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ สุสานช่างเคี่ยน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยความร่วมมือของกระทรวงพัฒนาสังคม พอช. เครือข่ายบ้านมั่นคงต.ช้างเผือก สภาองค์กรชุมชนเทศบาล ต.ช้างเผือก และทต.ช้างเผือก
16 มิถุนายน 2564

ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ถ.เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน พร้อมหาวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 15 มิ.ย.2564 เวลา 13.30 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตามการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียซึ่งส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณแผงลอย ถ.เจ็ดยอด – ช่างเคี่ยน โดยมีการสำรวจเส้นทางน้ำเสีย เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และจะมีการเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาตามหลักการสุขาภิบาลอาหารต่อไป
15 มิถุนายน 2564

นายกเชนตรวจความเรียบร้อยโรงรับจำนำ ก่อนเปิดใช้บริการ 1 ก.ค. นี้,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 11 มิ.ย.2564 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมรองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดและรองปลัดเทศบาลผอ.กองทุกกอง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก ทั้งตัวอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเป็นทางการ 1 กรกฎาคมนี้
14 มิถุนายน 2564

โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
ศูนย์เด็กเล็กพร้อมเปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ เน้นพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ---วันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล และรองอรุณ ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยมีการพูดคุยชี้แจงถึงแนวทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เพื่อให้เด็กๆ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพยาบาลวิชาชีพ จากรพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ร่วมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน
11 มิถุนายน 2564

กิจกรรมพัฒนารพ.สต.นำโดยนายกเชน​ ทีมบริหาร​ สภ.ช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เช้านี้กิจกรรมพัฒนารพ.สต.นำโดยนายกเชน​ ทีมบริหาร​ สภ.ช้างเผือก​ ฝ่ายปกครอง​ และอสม. พร้อมกันนี้นายกเชนได้มอบป้ายรณรงค์ไข้เลือดออก​ ทรายอะเบทให้ชุมชนและอสม. ขอบคุณ​ทุกภาคส่วนที่ร่วม บูรณาการกิจกรรมในวันนี้
03 มิถุนายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเป้าหมายวันนี้เบาๆ​ 80 กว่าราย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
อีกหนึ่งความห่วงใย?ของนายกเชนที่มีอย่างต่อเนื่อง เช้านี้กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเป้าหมายวันนี้เบาๆ​80กว่าราย ปล.เราจะดูแลกันและกัน
01 มิถุนายน 2564

เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจปชช.ในช่วงวิกฤตนี้และบริการจองวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันนี้ทีมหมอครอบครัวนำโดย นายกเชนเชน ขวัญใจของคนช้างเผือกพร้อมทีมบริหารลงเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจปชช.ในช่วงวิกฤตนี้และบริการจองวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย
28 พฤษภาคม 2564

ทต.ช้างเผือก มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนที่ถูกลมพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก รองบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ส.ท.เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน 11 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
27 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
เข้ามาดูแลตัดต้นไม้ที่โค่นล้ม จากพายุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา...นำทีมโดย ท่านนายก คเชน เจียกขจร รองอรุณ ศรีวิชัย และทีม สท ทุกท่าน
25 พฤษภาคม 2564

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 16  (228 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
4,306
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
37,857
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,425
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 30 149 4,306 4,930 37,857 34,707 100,425 3.92.28.52