ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สารานุกรม


17
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

18 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ล้านนา และประวัติศาสตร์ไทย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ล้านนา และประวัติศาสตร์ไทย ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพาผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน โดยมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก คุณครู และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ

25 มกราคม 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เล่นเกมส์ แจกของขวัญ แจกของรางวัล และการแสดงความสามารถจากเด็กๆ

12 มกราคม 2562

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชน และแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC โดยโครงการมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แจกปุ๋ยชีวภาพและทรายอะเบท บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนตร์ในราคาพิเศษจากบริษัทเจริญมอเตอร์ และห้องสมุดเคลื่อนที่

06 มกราคม 2562

จุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

      วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

 

    โดยเทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคเหนือตอนบน (อสค.) วิทยาลัยสารพัดช่าง และสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

 

    ภายในจุดตรวจมีการให้บริการห้องสุขา จากรถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลฯ และบริการตรวจสภาพรถจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2561

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดลำเหมือง คูคลอง สาขาแม่ข่า,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร หน่วยงานราชการ อสม. จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาลำเหมืองสาขาคลองแม่ข่า และลานประตูโขงหน้าวัดเจ็ดยอด

13 ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พ.ศ.2561,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายสุบรรณ ฟองศรี ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลช้างเผือก และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ และวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยจัดกิจกรรมเล่นเกม และนิทรรศการต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

07 ธันวาคม 2561

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โครงการเชียงใหม่เมืองงาม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรี ฯ พนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จิตอาสาจากทุกชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน นักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (LCC) ได้เข้าร่วมโครงการเชียงใหม่เมืองงาม เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน โดยมีการร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณถนนคันคลองชลประทาน 700 ปีตั้งแต่สี่แยกหนองฮ่อ ถึงสี่แยกภูคำ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2561

|<<<.....1314151617

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 17 / 17  (249 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
464
เดือนที่แล้ว
2,538
ปีนี้
15,282
ปีที่แล้ว
40,945
ทั้งหมด
118,795
ไอพี ของคุณ
18.232.59.38
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 98 138 464 2,538 15,282 40,945 118,795 18.232.59.38