ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลช้างเผือก โทรศัพท์ 053-217923, 226324, 226325 และ 226326 /// วิสัยทัศน์ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์แสดงดัชนีคุณภาพอากาศทั่วประเทศไทย


ข้อมูลน้อนหลัง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์
15
 เปิดจุดร่วมบูรณาการและบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจุดร่วมบูรณาการและบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ภายในจุดบริการประชาชน มีบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และตรวจสภาพรถจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ บริการด้านสุขภาพจาก รพ.สต.บ้านเจ็ดยอดและกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลช้างเผือก

11 เมษายน 2562

การประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 6,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ในการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ศาลาผู้สูงอายุสุสานช่างเคี่ยน และอาคารอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ต่อไป

 
04 เมษายน 2562

พิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก มอบวุฒิบัตรและร่วมพูดคุยพบปะกับผู้ปกครอง ในพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษา รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช้างเผือก

 
28 มีนาคม 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอดในหัวข้อ ”สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ” พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ป้องกันมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สนามฟุตซอล สุสานช่างเคี่ยน

26 มีนาคม 2562

 แจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองและควันพิษ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก แจกหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองและควันพิษ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานให้แก่ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้ป่วย ที่มารับบริการที่รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด โดยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการแจกหน้ากาก N95 ไปแล้วกว่า 500 ชิ้น

20 มีนาคม 2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเจ็ดยอด ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาของประชาชนจากชุมชนต่างๆ ทั้งการแข่งเปตอง กีฬาพื้นบ้าน และกีฬามหาสนุก

10 มีนาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off),เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมค่ายลูกเสือสุเทพ ตำบลช้างเผือก โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวรายงาน และนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีร่วมกล่าวต้อนรับ ภายในงานได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กร อสม. จิตอาสา หน่วยงานต่างๆ และนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมทำแนวกันไฟ การเดินรณรงค์ต้านการเผา และการทำปุ๋ยหมัก ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ "61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี"
07 มีนาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

28 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดงาน NO -CORRUPTION,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน NO -CORRUPTION "คนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย คอร์รัปชั่น" ตามโครงการประกวดคำขวัญ (MOTTO) เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประกวดกิจกรรมการแสดงเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการประกวดเต้น เพลงโตไปไม่โกง และประกวดคำขวัญ Motto ประกวดวาดภาพระบายสี ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก

27 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญยิ่ง ชัยชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช้างเผือก เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลตำบลช้างเผือก

18 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ล้านนา และประวัติศาสตร์ไทย,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ล้านนา และประวัติศาสตร์ไทย ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพาผู้สูงอายุจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลช้างเผือก ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน ,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตซอลสุสานช่างเคี่ยน โดยมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก คุณครู และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ

25 มกราคม 2562

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เล่นเกมส์ แจกของขวัญ แจกของรางวัล และการแสดงความสามารถจากเด็กๆ

12 มกราคม 2562

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น.นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชน และแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC โดยโครงการมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แจกปุ๋ยชีวภาพและทรายอะเบท บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนตร์ในราคาพิเศษจากบริษัทเจริญมอเตอร์ และห้องสมุดเคลื่อนที่

06 มกราคม 2562

จุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน,เทศบาลตำบลช้างเผือก,changpeuk.go.th

      วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

 

    โดยเทศบาลตำบลช้างเผือกร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมกิจการโคนมภาคเหนือตอนบน (อสค.) วิทยาลัยสารพัดช่าง และสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่

 

    ภายในจุดตรวจมีการให้บริการห้องสุขา จากรถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลฯ และบริการตรวจสภาพรถจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2561

|<<<.....111213141516>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 15 / 16  (228 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
4,306
เดือนที่แล้ว
4,930
ปีนี้
37,857
ปีที่แล้ว
34,707
ทั้งหมด
100,425
ไอพี ของคุณ
3.92.28.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
18/01/2562 21 149 4,306 4,930 37,857 34,707 100,425 3.92.28.52